Hartelijk welkom op de website van de Oudervereniging van CBS De Wendakker!

Graag willen we u kennis laten maken met onze veelzijdige Oudervereniging van school, een onmisbare schakel in het basisschoolleven van de leerlingen en hun ouders en/of verzorgers. De Oudervereniging ondersteunt school op heel veel vlakken, maar heeft als kerntaak het organiseren van leuke en leerzame activiteiten tijdens het schooljaar. Zo proberen wij elk jaar weer gezellige themafeesten, zoals de Paas- en Kerstviering, het Sinterklaasfeest en het jaarafsluitende Zomerfeest te organiseren. Maar ook het Schoolreisje, het nemen van de schoolfoto’s, het versieren van de schoolgebouwen en heel veel sportactiviteiten worden door ons voorbereid, begeleid en gecoördineerd.

De Oudervereniging heeft een dagelijks bestuur, bestaande uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Daarnaast wordt elke activiteit voorbereid door een commissie (meestal bestaande uit ouders en leerkrachten) en nemen vertegenwoordigers van deze commissie deel aan de bestuursvergaderingen. Al deze functies worden door vrijwillige ouders ingevuld.

De enthousiaste ouders die binnen de Oudervereniging hun steentje bijdragen, leveren de inzet en ideeën waarmee bovengenoemde gezellige momenten kunnen worden gerealiseerd. Maar daarnaast is er ook een financiële bijdrage nodig om deze met name buitenschoolse activiteiten voor elkaar te krijgen. Door uw kind aan te melden bij de Oudervereniging en ook het daarmee samenhangende lidmaatschap te betalen, kunnen we school optimaal blijven ondersteunen met deze activiteiten en er voor zorgen dat elke leerling mee kan doen en plezier kan hebben, zowel binnen als buiten de klaslokalen.
maken en bij te dragen aan het plezier dat de kinderen, maar ook hun ouders, verzorgers en teamleden, aan school beleven, organiseert de oudervereniging allerlei (buitenschoolse) activiteiten in nauwe samenwerking met leerkrachten en andere teamleden van school. Voor elke activiteit is er een eigen commissie samengesteld uit een aantal enthousiaste ouders en teamleden, die de activiteit vormt geeft, voorbereidt en uitvoert.

Ouderbijdrage

Voor vrijwel alle ouders of verzorgers is het belangrijk om zich betrokken te voelen bij de school van hun kind(eren) en een bijdrage te leveren aan een onvergetelijke schoolperiode. Daarbij hoort dan ook het mogelijk maken van bovengenoemde leuke activiteiten. De meeste activiteiten zijn echter niet kosteloos. Door lid te worden van de oudervereniging en uw kind(eren) aan te melden, kan dit alles worden gerealiseerd. De oudervereniging vraagt u dan jaarlijks om een bijdrage per aangemeld kind. Alleen bij betaling van deze bijdrage is er sprake van een lidmaatschap en kunnen de kinderen meedoen aan al deze leuke momenten gedurende het hele jaar. Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt de hoogte van de ouderbijdrage vastgesteld. Voor het huidige schooljaar is dit €20 voor de groepen 1 tot en met 4 en €15 voor de groepen 5 tot en met 8. Het schoolreisje valt buiten deze ouderbijdrage en wordt apart in rekening gebracht.

Contact

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd om mee te helpen op wat voor manier dan ook, dan kunt u altijd contact opnemen door ons te mailen: prwendakker@gmail.com